Gulp.js - nástroj pro automatizaci úkolů

Ušetřete čas s nástrojem Gulp.js a neopakujte dokola pořád ty samé úkoly

Gulp.js je nástroj pro automatizaci úkolů, na který většina vývojářů přechází z Grunt.js :-) Pokud jste ještě nevěděli ani o jednom takovém nástroji, pak doporučuji se rozhodnout právě pro Gulp, kde je nastavení úloh jednoduché a více logické. Gulp Vám díky úlohám pomůže zautomatizovat proces vývoje například tím, že bude kontrolovat co píšete do CSS a JavaScript souborů, kompilovat soubory z CSS preprocesorů (LESS, SASS, Stylus) do CSS, překompilovávat CoffeeScript do čistého JavaScrptu, spojovat soubory, minifikovat, generovat dokumentaci podle JSDoc a nebo dokonce synchronizovat prohlížení projektu ve více prohlížečích a simulátorech tak, že se budete věnovat jen upravovanému souboru a po jeho uložení se stránky aktualizují ve všech oknech, a to je super třeba pro responsivní web!

Instalace Gulp.js a jeho první vyzkoušení

 1. Stáhněte a nainstalujte node.js pro Váš operační systém.
 2. Otevřete si příkazovou řádku (klávesa Win + R, napište cmd a potvrďte).
 3. Globálně nainstalujte Gulp příkazem npm install -g gulp
 4. Vytvořte si novou složku pro projekt, například v umístění C:/www/HelloWorld a v příkazové řádce se  do ní přepněte pomocí cd C:/www/HelloWorld
 5. Příkazem npm init vytvořte díky průvodci soubor package.json obsahující informace o projektu a seznam závislostí (v posledním kroku potvrdíte napsáním yes).
 6. Příkazem npm install gulp --save-dev zaneste Gulp do Vašeho projektu. Příznakem --save-dev řeknete, že se má (plugin) uložit jako závislost projektu, zkontrolovat můžete v souboru package.json v sekci devDependencies
 7. Do projektu přidejte plugin browser-sync, příkazem npm install browser-sync --save-dev
 8. Na stejné úrovni jako je soubor package.json vytvořte nový soubor gulpfile.js a do něj zkopírujte následující řádky:

  var gulp = require('gulp');
  var browserSync = require('browser-sync');

  var cssFiles = 'css/*.css';

  gulp.task('browser-sync', function() {
      browserSync.init(null, {
          proxy: "hello-world.dev"
      });
  });


  gulp.task('css', function () {
      gulp.src(cssFiles)
          .pipe(browserSync.reload({stream:true}));
  });


  gulp.task('default', ['browser-sync'], function () {
      gulp.watch(cssFiles, ['css']);
  });

 9. Vytvořte soubor index.html, který bude používat nějaký CSS sobor umístěný ve složce css. Na adresář HelloWorld nastavte virtual host tak, aby se zobrazil index.html po zadání adresy hello-world.dev

 10. V příkazové řádce stačí už jen spustit příkaz gulp, automaticky se otevře okno prohlížeče, které zobrazí obsah souboru index.html, teď už jen stačí měnit obsah CSS souboru a stránka se bude sama aktualizovat. Můžete zkopírovat adresu z prohlížeče do jiného okna, které bude menší, můžete mít otevřeno více oken a po jednom uložení editovaného CSS souboru se stránky aktualizují ve všech oknech, paráda!

Zajímavé pluginy pro Gulp

Gulp podporuje spoustu pluginů, vybral jsem některé zajímavé, které sám používám:

Komentáře