Čistá HTML šablona

Není potřeba s každým novým projektem psát znovu a ty samé řádky.

Čistá HTML šablona, ze které vycházím při psaní každé nové stránky. K hlavnímu html elementu je vhodné přidat třídu no-js, díky které je pak možné v CSS poznat, jestli má návštěvník vypnutý JavaScript. Tato třída se právě JavaScriptem přepíše na js. U elementu body je pak šikovné rozlišit stránku, na které se zrovna nacházíme - označení by mělo být unikátní a pak nic nebrání tomu, aby na stránce s výpisem bylo trochu odlišné stylování než na stránce s detailem.

<!DOCTYPE html>
<html lang="" id="page-" class="no-js">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
        <link href="" rel="stylesheet">
        <script src=""></script>
    </head>
    <body>
        
    </body>
</html>

Komentáře